Sekretesspolicy

GDPR: s sekretesspolicy för Arcus Transport AB
Senast uppdaterad: 01 April 2021
Definitioner
● Arcus Transport
   Arcus Transport betyder Arcus Transport AB, Rävebergsvägen 122h, 424 67 Angered.
● GDPR
   Allmän lagstiftning om dataskydd.
● Datakontrollant
   Personuppgiftsansvarig: den fysiska eller juridiska personen som (antingen ensam eller gemensamt eller gemensamt med andra personer) bestämmer syftet för och på vilket sätt all personlig information behandlas eller ska behandlas.
● Databehandlare
   Med databehandlare avses varje fysisk eller juridisk person som behandlar uppgifterna på uppgiftsansvariges vägnar.
● Registrerad
   Registrerad är varje levande person som använder vår tjänst och är föremål för personuppgifter.
 
1. Principer för behandling av personuppgifter
Våra principer för behandling av personuppgifter är:
● Rättvisa och laglighet. När vi behandlar personuppgifter måste uppgifternas individuella rättigheter skyddas. Alla personuppgifter måste samlas in och behandlas på ett lagligt och rättvist sätt.
● Begränsat till ett specifikt syfte. Den registrerades personuppgifter får endast behandlas för specifika ändamål.
● Öppenhet. Den registrerade måste informeras om hur hans / hennes uppgifter samlas in, behandlas och används.
 
2. Vilka personuppgifter vi samlar in och behandlar
Arcus Transport AB samlar in flera olika typer av personuppgifter för olika ändamål. Personuppgifter kan inkludera, men är inte begränsade till:
● E-postadress
● Förnamn och efternamn
● Telefonnummer
● Adress, stat, provins, postnummer, stad
3. Hur vi använder personuppgifterna
Arcus Transport AB använder de insamlade personuppgifterna för olika ändamål:
● För att ge dig tjänster
● För att meddela dig om ändringar i våra tjänster och / eller produkter
● Att tillhandahålla kundsupport
● Att samla in analys eller värdefull information så att vi kan förbättra våra tjänster
● För att upptäcka, förebygga och åtgärda tekniska problem
4. Rättslig grund för insamling och behandling av personuppgifter
Arcus Transport AB rättsliga grund för att samla in och använda de personuppgifter som beskrivs i denna dataskyddspolicy beror på de personuppgifter vi samlar in och det specifika sammanhang där vi samlar in informationen:
● Arcus Transport AB måste göra ett kontrakt med dig
● Du har gett Arcus Transport AB tillstånd att göra det
● Att behandla dina personuppgifter är i Mitt Arcus Transport AB legitima intressen
● Arcus Transport AB måste följa lagen
5. Lagring av personuppgifter
Arcus Transport AB behåller bara din personliga information så länge som är nödvändigt för de ändamål som anges i denna dataskyddspolicy.
Arcus Transport AB kommer att behålla och använda din information i den utsträckning som krävs för att följa våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och genomdriva vår policy.
6. Dataskyddsrättigheter
Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) har du vissa dataskyddsrättigheter. Om du vill få information om vilka personuppgifter vi har om dig och om du vill att de ska tas bort från våra system, vänligen kontakta oss.
Under vissa omständigheter har du följande dataskyddsrättigheter:
● Rätten att komma åt, uppdatera eller ta bort den information vi har om dig
● Rätten till rättelse
● Rätten att invända
● Rätten till begränsning
● Rätten till dataportabilitet
● Rätten att återkalla samtycke